Strona główna
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego
środa, 20 maja 2015 00:00

PRACODAWCO!

CHCESZ PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE TWOJE  I TWOICH PRACOWNIKÓW?

SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 


Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie powiatu gorlickiego na spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego - nowej formy pomocy w kształceniu ustawicznym kierowanej do pracodawców i ich pracowników.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2015r. o godz. 11:00, w siedzibie urzędu, ul. Michalusa 18, parter, Sala Informacji Zawodowej (pok. nr 3).

Więcej…
 
Aktualne oferty stażowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
czwartek, 14 maja 2015 14:07


Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat aktualnych ofert stażowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”.

O skierowanie do odbycia stażu mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które:

  • w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 30 roku życia,
  • mają ustalony profil pomocy II i doradca klienta w Indywidualnym Planie Działania zaproponuje staż jako właściwą formę wsparcia,
  • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
  • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

 

Więcej…
 
Bon stażowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
wtorek, 12 maja 2015 00:00


Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie BONU STAŻOWEGO  przez osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których został ustalony odpowiedni profil pomocy, a realizacja tego rodzaju wsparcia została określona
w indywidualnym planie działania.

Limit: 12 bonów stażowych

Więcej…
 
Zaproszenie do współpracy przy realizacji miejsc staży realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
środa, 29 kwietnia 2015 12:22


Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy realizacji miejsc staży realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”, Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”, jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. Młodzież NEET”)

 

Więcej…
 
BON SZKOLENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
piątek, 24 kwietnia 2015 08:21

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, chcesz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, Powiatowy Urząd Pracy może na Twój wniosek przyznać Ci bon szkoleniowy.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

Więcej…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
czwartek, 23 kwietnia 2015 10:52

PUP Gorlice zaprasza do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w roku 2015"

Zarządzenie nr 15/2015
Ogłoszenie
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Oferta realizacji zadania publicznego

 

 
Aktualne oferty stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
wtorek, 21 kwietnia 2015 13:52


Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat aktualnych ofert stażowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
czwartek, 16 kwietnia 2015 08:21

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. Młodzież NEET”)

 

Więcej…
 
Informacja o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
środa, 15 kwietnia 2015 11:39

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Środki finansowe przeznaczone na bony pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. Młodzież NEET”)

Więcej…
 
Bon stażowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
środa, 15 kwietnia 2015 08:54

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie BONU STAŻOWEGO  przez osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których został ustalony odpowiedni profil pomocy, a realizacja tego rodzaju wsparcia została określona
w indywidualnym planie działania.

Limit: 43 bony stażowe

 

Więcej…
 
Wyczerpanie środków PFRON przeznaczonych na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, staże i prace interwencyjne
wtorek, 14 kwietnia 2015 14:11

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że limit środków PFRON przeznaczonych w 2015 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

Więcej…
 
Więcej artykułów…

Wyszukaj

Rejestracja elektroniczna

Gwarancje dla młodzieży

 

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

BIP


PSZ

Program wsparcia pracodawców

MPKU

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Powered by Joomla!; free resources by SG

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleść w polityce prywatności .

Akceptuj pliki cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information