Strona główna
Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
poniedziałek, 03 sierpnia 2015 10:01

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, dla których doradca klienta – opiekun osoby ustalił tę formę pomocy jako właściwą w przygotowanym przy udziale bezrobotnego Indywidualnym Planie Działania do realizacji w 2015 r.

 

Więcej…
 
Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej
czwartek, 16 lipca 2015 11:52


W związku z realizacją
projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)” w ramach RPO WM Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Kryteria doboru osób bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy:

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku   30  lat  i  więcej, w szczególności kobiety zakwalifikowane do II profilu pomocy, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Więcej…
 
Aktualne oferty stażowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
czwartek, 16 lipca 2015 09:54


Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat aktualnych ofert stażowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”.

O skierowanie do odbycia stażu mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które:

 • w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 30 roku życia,
 • mają ustalony profil pomocy II i doradca klienta w Indywidualnym Planie Działania zaproponuje staż jako właściwą formę wsparcia,
 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

 

Więcej…
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego
piątek, 10 lipca 2015 00:00

PRACODAWCO!

CHCESZ PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE TWOJE  I TWOICH PRACOWNIKÓW?

SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 


Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie powiatu gorlickiego na spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego - nowej formy pomocy w kształceniu ustawicznym kierowanej do pracodawców i ich pracowników.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lipca 2015r. o godz. 11:00, w siedzibie urzędu, ul. Michalusa 18, parter, Sala Informacji Zawodowej (pok. nr 3).

Więcej…
 
Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
poniedziałek, 06 lipca 2015 13:26Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ramach RPO WM Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”.

 

O refundacje prac interwencyjnych mogą ubierać się:

 • Pracodawcy,
 • Przedsiębiorcy nie zatrudniający pracownika.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i więcej
poniedziałek, 06 lipca 2015 07:18


Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i więcej realizowanych w ramach RPO WM  projekt „Aktywizacja osób w wieku  30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”

na podst. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

 

Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku   30  lat  i  więcej, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, w tym:

 • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy)
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

 

Więcej…
 
Aktualne oferty stażowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
wtorek, 16 czerwca 2015 14:12


Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat aktualnych ofert stażowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”.

O skierowanie do odbycia stażu mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które:

 • w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 30 roku życia,
 • mają ustalony profil pomocy II i doradca klienta w Indywidualnym Planie Działania zaproponuje staż jako właściwą formę wsparcia,
 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

 

Więcej…
 
Nabór wniosków dotyczących organizacji miejsc staży
czwartek, 11 czerwca 2015 13:36


Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż prowadzi otwarty nabór wniosków dotyczących organizacji miejsc staży dla osób do młodych do 29 roku życia
realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”,

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”, jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. Młodzież NEET”)

 

Więcej…
 
Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
poniedziałek, 01 czerwca 2015 07:13

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, dla których doradca klienta – opiekun osoby ustalił tę formę pomocy jako właściwą w przygotowanym przy udziale bezrobotnego Indywidualnym Planie Działania do realizacji w 2015 r.

Bezrobotny, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie zobowiązany jest do uczestnictwa w „Kursie przedsiębiorczości” organizowanym przez PUP Gorlice.

 

Więcej…
 
Zaproszenie do współpracy przy realizacji miejsc staży
czwartek, 28 maja 2015 13:33


Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy realizacji miejsc staży realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”,

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”, jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. Młodzież NEET”)

 

Więcej…
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
czwartek, 28 maja 2015 08:52

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: ,,Realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i lntegracja w 2015 roku".

Wyniki otwartego konkursu ofert

 
Więcej artykułów…

Wyszukaj

Rejestracja elektroniczna

Gwarancje dla młodzieży

 

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

BIP


PSZ

Program wsparcia pracodawców

MPKU

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Powered by Joomla!; free resources by SG

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleść w polityce prywatności .

Akceptuj pliki cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information